Digiful-tiimi palvelee

Käyttö- ja sopimusehdot

Voit kysyä lisätietoja myös suoraan asiakaspalvelustamme.

”Verkkopalvelulla” tarkoitetaan Digiful.fi-verkkopalvelua, joka välittää toimeksiantoja rekisterissään oleville (ja tarvittaessa ulkopuolisille) ammattilaisille.

”Ammattilaisella” tarkoitetaan toimeksiannon toteuttajaa (”freelancer” tai yritys) ja ”toimeksiantajalla” toimeksiannon tilaajaa (yritys tai yksityinen henkilö). ”Käyttäjällä” tarkoitetaan sekä palveluun rekisteröitynyttä ammattilaista että toimeksiantajaa.

Käyttö- ja sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluun rekisteröityneisiin käyttäjiin.

Käyttö- ja sopimusehtojen hyväksyminen ja muutokset

Käyttäjät sitoutuvat palvelun käyttö- ja sopimusehtoihin rekisteröityessään palveluun.

Verkkopalvelulla on oikeus muuttaa käyttö- ja sopimusehtoja. Käyttäjän tulee hyväksyä kulloinenkin muutos itseään sitovaksi sisään kirjautuessaan palveluun ensi kertaa muutoksen jälkeen.

Yleinen vastuunrajoitus

Palvelu tarjoaa kauppapaikan ulkoistettaville toimeksiannoille. Verkkopalvelu toimii toimeksiantojen välittäjänä, mutta ei tule itse osapuoleksi käyttäjien väliseen palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksiantosopimukseen.

Verkkopalvelu ei myöskään vastaa käyttäjien palvelun välityksellä toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta eikä sitoudu mihinkään vastuuseen käyttäjien keskenään vaihtamien tietojen suhteen. Ylläpidolla ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida palvelun kautta välitettävien toimeksiantojen ja töiden laatua tai laillisuutta eikä sitä, että sovitut toimeksiannot tulevat asianmukaisesti suoritetuksi ja että toimeksiantaja maksaa toimeksiannon asianmukaisesti.

Ylläpidolla on oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen mahdollisten päivitysten vuoksi tai sulkea palvelu tarvittaessa. Mahdollisista käyttökatkoista ja päivityksistä pyritään tiedottamaan käyttäjiä etukäteen. Verkkopalvelu ei ole vastuussa näiden toimenpiteiden tai mahdollisten palvelun käyttökatkojen tai muiden vastaavien häiriöiden käyttäjille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

Käyttäjien palveluun lisäämä materiaali

Käyttäjällä ei ole oikeutta lisätä palveluun tietoa tai muuta sisältöä, joka on hyvän tavan vastaista, laitonta tai voi loukata kolmannen osapuolen oikeutta (esimerkiksi toisten omistamat tavaramerkit, patentit tai muut vastaavat immateriaalioikeudet). Verkkopalvelulla ei kuitenkaan ole vastuussa mikäli tällaista sisältöä on palveluun käyttäjien toimesta lisätty. Ylläpidolla on oikeus välittömästi poistaa palvelusta edellä todettu lain tai hyvän tavan vastainen sisältöaineisto.

Toimeksiannot

Käyttäjät voivat vapaasti sopia keskenään heidän välisensä toimeksiantosopimuksen sisällöstä.

Mikäli jo sovittu toimeksianto ei osapuolten välillä jostain syystä toteudu tai osapuolista jompikumpi ei pitäydy heidän välisessä sopimuksessa, palvelulla ei ole velvollisuutta etsiä käyttäjälle korvaavaa sopimuskumppania tai korvata tästä aiheutunutta haittaa.

Julkisuus

Palvelussa julkaistujen toimeksiantojen perustiedot näkyvät kaikille rekisteröityneille ammattilaisille.

Verot, vakuutukset ja työnantajavelvoitteet

Palvelun käyttäjät vastaavat kaikilta osin omista veroistaan, vakuutuksistaan ja muista mahdollisista toimeksiantoihin mahdollisesti liittyvistä työnantajavelvoitteistaan.

Palvelun markkinointi

Käyttäjät tiedostavat ja hyväksyvät sen, että heidän palveluun lisäämiänsä profiileja ja muita tietoja tai materiaalia voidaan käyttää osana palvelun markkinointia näiden käyttö- ja sopimusehtojen sekä lain puitteissa.

Tarjouksien tekeminen

Ammattilainen sitoutuu jättämään tarjouksensa palvelun kautta käyttämällä tarjouksen lähettämiseen tarkoitettua lomaketta. Tämän lisäksi käyttäjällä on oikeus toimittaa tarjous tai siihen liittyvää materiaalia toimeksiantajalle esim. sähköpostitse. Erikseen toimitettu materiaali ei kuitenkaan saa olla ristiriidassa sähköisen lomakkeen avulla lähetetyn tarjouksen kanssa.

Käyttäjätili

Rekisteröityessään palveluun, käyttäjien tulee rekisteröityä oikeilla ja todellisilla tiedoilla. Mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia, tulee käyttäjien päivittää tietonsa.

Käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta palveluun enempää kuin yhden käyttäjätilin ellei ylläpito ole erikseen antanut siihen lupaa.

Ylläpidolla on oikeus olla hyväksymättä käyttäjän rekisteröityminen sivustolle ja/tai sulkea käyttäjän tili tarvittaessa mikäli on aihetta epäillä, että kyseinen käyttäjä käyttää palvelua lain vastaisiin tarkoituksiin tai ei noudata palvelun käyttö- tai sopimusehtoja.

Käyttäjätilin poistaminen ja jäsenyyden irtisanominen

Käyttäjällä on oikeus poistaa ja irtisanoa tilinsä milloin tahansa ilman erillistä syytä tai määräaikaa. Tilin poistaminen onnistuu ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun info@digiful.fi.

Palvelun tiedot, sisältö ja käytettävyys

Palveluun kuuluvat tiedot, ohjelmistot, tuotteet, palvelut ja muu sisältö ovat yksinomaan verkkopalvelun omaisuutta lukuun ottamatta käyttäjien mahdollisesti palveluun syöttämiä tekijänoikeudella tai muilla immateriaalioikeuksilla suojattuja materiaaleja. Palveluun kuuluvien tietojen ja sisältöjen kopiointi, muokkaaminen, myynti tai muu hyväksikäyttäminen ilman ylläpidon lupaa on kiellettyä. Yksittäisellä käyttäjällä on kuitenkin milloin tahansa oikeus saada poistettua palvelusta omat profiilitietonsa sekä immateriaalioikeudella suojatut aineistonsa esittämällä asiasta kirjallinen pyyntö ylläpidolle.

Sopimuksen siirto

Sopimus voidaan siirtää omistus- tai tytäryhtiöille tai kolmannelle osapuolelle mahdollisen liiketoimintakaupan tai muun kaupan yhteydessä.

Muokattu viimeksi: 29.12.2020
Avaa menu Avaa menu